Povolání
Psychiatrická sestra

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Psychiatrická sestra poskytuje, organizuje a metodicky řídí ošetřovatelskou péči, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče, podílí se na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči o pacienty s duševní poruchou a mentálně retardovanými.

Pracovní činnosti

  • Samostatné provádění poradenské činnosti v oblasti prevence poruch duševního zdraví a v oblasti resocializace.
  • Koordinace spolupráce mezi lůžkovým zařízením a terénními službami.
  • Práce s osobami určenými pacientem.
  • Vytváření podmínek pro návrat pacientů do vlastního sociálního prostředí.
  • Sledování chování pacientů z hlediska včasného zachycení nastupující krize.
  • Krizová intervence a psychologická pomoc rodině pod odborným dohledem lékaře nebo klinického psychologa.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: