Povolání
Krejčí scénických kostýmů a krojů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Tailor
Odborný směr:
Platové rozmezí
11 257 Kč - 25 341 Kč

Charakteristika

Krejčí scénických kostýmů a krojů zhotovuje podle výtvarných návrhů scénické kostýmy a oděvních součásti z textilních a jiných materiálů pro divadelní, filmovou a televizní tvorbu a který zhotovuje různé typy národních krojů a historické i současné uniformy.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce s výtvarníkem.
 • Studium výtvarného návrhu.
 • Příprava pracoviště, potřebných materiálů, pomůcek, nástrojů a strojů.
 • Braní míry, tvorba střihů podle naměřených hodnot, stanovení spotřeby materiálů.
 • Přenesení střihu na materiál, stříhání, či jiné oddělování dílů a částí výrobku /řezání, vysekávání/.
 • Označování a kontrola dílů a součástí.
 • Šití a sešívání výrobků na základních i na speciálních šicích strojích.
 • Mezioperační a konečné žehlení, zažehlování a rozžehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Zkoušení rozpracovaných kostýmů a jejich přizpůsobování postavě herce a výtvarným a technickým požadavkům výtvarníka a režiséra.
 • Dokončování, zdobení, tvarování a další úpravy konečného vzhledu kostýmů a krojů.
 • Běžné seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba.
 • Kontrola správného chodu strojů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru krejčí, krejčovské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení v textilu, oděvnictví nebo zpracování kožešin
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
techniky zhotovování střihů pro oděvy
oděvní technologie
dějiny odívání

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Braní míry a zaznamenávání údajů pro zhotovování, úpravy a opravy oděvů a prádla, popř. zjišťování měr pro zhotovování jiných šitých výrobků
Ruční stříhání jednotlivých dílů oděvů a prádla nebo jiných šitých výrobků
Seřizování šicích strojů pro jednotlivé druhy stehů, výměna nití, jehel a příslušenství
Volba postupu práce, materiálů, nástrojů a pomůcek pro zhotovování scénických kostýmů, kostýmních součástí, dobového prádla, uniforem a národních krojů
Tvorba střihů jednotlivých dílů kostýmů a prádla.
Stanovení spotřeby materiálu pro zhotovování scénických kostýmů, kostýmních součástí, dobového prádla, uniforem a národních krojů
Šití a sešívání výrobků na základních i na speciálních šicích strojích
Zkoušení rozpracovaných kostýmů a jejich přizpůsobování postavě herce a výtvarným a technickým požadavkům výtvarníka a režiséra.
Mezioperační a konečné žehlení, zažehlování a rozžehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků
Dokončování, zdobení, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků
Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

více informací