Povolání
Obuvník scénické a krojové obuvi

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Odborný směr:
Platové rozmezí
11 257 Kč - 25 341 Kč

Charakteristika

Obuvník scénické a krojové obuvi ručně zhotovuje a opravuje scénickou, taneční, baletní, historickou a krojovou obuv z různých materiálů a různou technologií podle výtvarných návrhů nebo vlastních znalostí historických stylů.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce s výtvarníkem.
 • Studium výtvarného návrhu.
 • Příprava pracoviště, potřebných materiálů, pomůcek, nástrojů, nářadí a strojů.
 • Měření nohou pro výrobu obuvi, kreslení a oddělování dílů a částí výrobku /řezání, vysekávání, stříhání/. Označování a kontrola dílů.
 • Úprava fazon a kopyt.
 • Individuální ruční výroba scénické, taneční, baletní, historické a krojové obuvi.
 • Dokončování, zdobení a další úpravy konečného vzhledu obuvi.
 • Opravy scénické, taneční, baletní, historické a krojové obuvi.
 • Samostatné navrhování modelů obuvi.
 • Péče o nástroje, nářadí a stroje a jejich běžná údržba.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba obuvi a kožené galanterie. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru obuvník, obuvnické práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru svrškař, svrškařské práce.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
kůže a usně, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
technické kreslení v obuvnictví a zpracování usní
technologie oprav obuvi a kožené galanterie
technologie výroby usňové obuvi
anatomie, fyziologie nohy, biomechanika chůze, vady a nemoci nohou a možnosti kompenzace
historie obuvi

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Volba postupu práce, materiálů, nástrojů a pomůcek pro výrobu scénické, taneční, baletní, historické a krojové obuvi.
Měření nohou pro výrobu obuvi, kreslení a oddělování dílů a částí výrobku
Individuální ruční výroba scénické, taneční, baletní, historické a krojové obuvi
Dokončování, zdobení a další úpravy konečného vzhledu obuvi
Úprava fazon a kopyt
Samostatné navrhování modelů scénické, taneční, baletní, historické a krojové obuvi
Opravy scénické, taneční, baletní, historické a krojové obuvi
Údržba nástrojů, nářadí a strojů v obuvnické výrobě

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.

více informací