Povolání
Kouč

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: další vzdělávání
Alternativní názvy: Coach, Bussiness coach, Corporate coach, Kouč managementu, Interní kouč
Platové rozmezí
23 569 Kč - 50 542 Kč

Charakteristika

Kouč prostřednictvím specifických psychologických a koučovacích technik a koučovacích otázek podporuje jednotlivce nebo pracovní týmy při nalézání optimálních postupů, strategií, plánů a řešení v oblasti řízení a rozvoje managementu.

Pracovní činnosti

 • Podporování klienta při nalézání optimálních postupů, strategií, plánů a řešení.
 • Podporování klienta při osobním a profesním rozvoji.
 • Stanovování vhodných koučovacích technik a postupů v procesu koučování.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do procesu koučování.
 • Spolupráce s útvarem lidských zdrojů na implementaci procesu koučinku do organizace.
 • Vedení administrativy a dokumentace spojené s koučováním.
 • Vyhodnocování efektivity (vstupů a výstupů) procesu koučování s klientem.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru humanitní studia. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru ekonomika a management, bakalářský studijní program a magisterský studijní program.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
management obecně
andragogika
psychologie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Kladení koučovacích otázek
Vedení koučovacího rozhovoru
Využívání dostupných zdrojů k docílení klientova vytyčeného výsledku
Metodické stanovování cílů
Aktivní naslouchání v průběhu koučovacího rozhovoru
Udržení koučovací pozice v procesu
Stanovení a dosahování předem stanovených reálných cílů pozitivních pro klienta
Využívání koučovacích nástrojů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací