Povolání
Keramik

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Alternativní názvy: Elektrokeramik, Ceramics maker, Potter, Ceramist

Charakteristika

Keramik zhotovuje výrobky z keramiky.

Pracovní činnosti

  • Příprava keramických hmot a glazur, obsluha strojů a zařízení pro tuto výrobu určených.
  • Vytváření keramických výrobků litím, točením, obráběním a lisováním.
  • Slučování, retuš a sušení keramických výrobků.
  • Glazování keramických výrobků.
  • Nakládka výrobků do pecí.
  • Vypalování výrobků v pecích.
  • Obrábění vypálených keramických výrobků.
  • Kontrola polotovarů a výrobků, evidence vad a jejich příčin.
  • Výroba forem.
  • Seřizování a ošetřování strojů a zařízení v keramické výrobě.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: