Povolání
Ilustrátor

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Akademický malíř, Grafik, Illustrator, Illuminator
Odborný směr:
Platové rozmezí
10 670 Kč - 44 703 Kč

Charakteristika

Ilustrátor výtvarně doprovází, zdobí, zdůrazňuje a vysvětluje texty knižních publikací, časopisů nebo webových prezentací.

Pracovní činnosti

  • Studium textu, který má být ilustrován.
  • Komunikace s autory, redaktory a klienty textů určených k ilustraci.
  • Volba vhodné výtvarné techniky.
  • Výběr a příprava materiálů a potřeb podle zvolené výtvarné techniky.
  • Vytváření ilustrací.
  • Dokumentace tvorby.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru výtvarná umění. Jinou alternativu představuje vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů umění a užité umění, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba a bakalářský studijní program ve skupině oborů umění a užité umění.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
integrované zpracování obrazu a textu
reklamní grafika
typografická úprava textu
umělecká malba
fotografování (osvětlení, kompozice, technologie)
dějiny umění
výtvarné techniky
odborné kreslení
grafický design

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Výběr a příprava materiálů a potřeb podle zvolené výtvarné techniky
Volba vhodné výtvarné techniky vzhledem k textu, který má být ilustrován
Zpracování výtvarného záměru pro provádění ilustrací
Vytváření ilustrací různými technikami dle charakteru ilustrovaného textu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací