Povolání
Předák na povrchu

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Předák při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu
Platové rozmezí
26 600 Kč - 38 436 Kč

Charakteristika

Předák na povrchu řídí a provádí odborné práce ve skupině dvou a více pracovníků při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu.

Pracovní činnosti

  • Řízení a provádění prací ve skupině dvou a více pracovníků při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu.
  • Zajišťování bezpečnosti pracovníků řízené skupiny, bezpečného stavu pracoviště a dodržování provozní dokumentace.
  • Řešení technických a organizačních záležitostí s technickým dozorem.
  • Předávání informací o stavu pracoviště, o závadách a nebezpečných situacích.
  • Vedení příslušných záznamů.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven významné zátěži prachem. Také je vystaven značné zátěži teplem a prachem. Je nutné počítat je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, chladem, pracovní dobou na směny, hlukem a vibracemi. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru horník, hornické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s výučním listem.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
technologie povrchového dobývání
technologie vrtání a vyvrtávání
technologie vulkanizace pásů dálkové pásové dopravy
technologie stavby, přestavby a údržby kolejí důlní kolejové dráhy
technologie stavby, přestavby a údržby dálkové pásové dopravy
technologie budování a údržby systému odvodňování
technologie provádění zemních prací
technologie těžby ropy a zemního plynu

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení provozní dokumentace
Řízení a organizace prací na vymezeném technologickém úseku při stavbě, přestavbě a údržbě kolejí důlní kolejové dráhy
Řízení a organizace prací na vymezeném technologickém úseku při stavbě, přestavbě a údržbě dálkové pásové dopravy
Řízení a organizace prací na vymezeném technologickém úseku při vulkanizaci pásů dálkové pásové dopravy
Řízení a organizace prací na vymezeném technologickém úseku při budování a údržbě systému
Řízení a organizace prací na vymezeném technologickém úseku při provádění zemních prací
Řízení a organizace práce při vrtání a těžby ropy

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací