Povolání
Stavitel podzemní hrobky

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: pohřební služby
Alternativní názvy: Pracovník pohřebiště, Der Erbauer der Gruft, Tomb builder
Platové rozmezí
16 412 Kč - 25 457 Kč

Charakteristika

Stavitel podzemní hrobky staví hrobky na základě projektové dokumentace a povolení provozovatele pohřebiště.

Pracovní činnosti

  • Projednání návrhu výstavby podzemní hrobky a vyřízení vyjádření provozovatele pohřebiště.
  • Zajištění projektové dokumentace podzemní hrobky a povolení výstavby.
  • Definování organizace a harmonogramu prací výstavby hrobky.
  • Realizace výstavby hrobky a vedení průběžné dokumentace.
  • Dokončení a předání podzemní hrobky k užívání.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce, střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie a střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost ve stavebnictví
podzemní stavby
stavební materiály a jejich vlastnosti
druhy a vlastnosti betonu
technologie zednických prací
technologie betonování
materiály pro stavební izolace
bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Administrativní a organizační zajištění podzemní hrobky
Orientace v projektové přípravě a dokumentaci ke stavbě podzemní hrobky
Zhotovování podzemní hrobky
Dokončení a předání podzemní hrobky

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Poruchy vidění.
  • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
  • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
  • Závažná onemocnění páteře.

více informací