Povolání
Poradce pro pozůstalé

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: péče o tělo
Alternativní názvy: Poradce v poradenství pro pozůstalé, Bereavement Facilitator
Platové rozmezí
15 244 Kč - 27 413 Kč

Charakteristika

Poradce pro pozůstalé samostatně a systematicky pod dohledem supervizora doprovází klienty v průběhu umírání jim blízké osoby, při přípravě pohřebních obřadů a při jejich práci se smutkem, a to prostřednictvím poradenského vztahu.

Pracovní činnosti

 • Samostatné provádění soustavné psychosociální podpory a podle potřeby akutní krizové intervence.
 • Vytváření dlouhodobých pietně uměřených vztahů klienta k zemřelému.
 • Vedení poradenského rozhovoru a specializovaných výcvikových programů usnadňujících práci se vzpomínkami a ventilaci emocí.
 • Analytická a metodická činnost v individuálním a skupinovém poradenství pro pozůstalé.
 • Identifikování „komplikované“ reakce na ztrátu osoby blízké.
 • Doporučování dostupné svépomoci (jak mohou pozůstalí účinně pomoci sami sobě).
 • Evidence klíčových dat o průběhu a výsledcích poradenského procesu.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži pracovní dobou na směny. Významným faktorem je duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru teologie, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru sociální činnost a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru sociální práce a sociální pedagogika. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru pečovatelské služby, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru veřejnosprávní činnost, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru podnikání v oborech, střední vzdělání s výučním listem a základní vzdělání v oboru základní škola.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
základy psychologie
historie
sociologie
psychologie
související právní předpisy
pohřebnictví
základy komunikace, komunikační dovednosti, metody alternativní komunikace

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Rozvíjení účinné komunikace, podpory a doprovázení pozůstalých
Orientace v hodnotovém kontextu poradenství pro pozůstalé
Aplikování základních principů poradenství pro pozůstalé na truchlící klienty
Usnadňování procesu truchlení
Aplikování základních zásad pohřbívání v poradenství pro pozůstalé
Charakterizování osobnosti poradce pro pozůstalé

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

více informací