Povolání
Asanační pracovník

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)

Charakteristika

Asanační pracovník potlačuje škodlivé organizmy, likviduje přenašeče původců infekčních onemocnění, epidemiologicky a epizootologicky významné, škodlivé či obtížné členovce, hlodavce a další živočichy, a to s využitím chemických, fyzikálních, biologických nebo kombinovaných metod a přípravků.

Pracovní činnosti

  • Sledování výskytu přenašečů infekčních onemocnění, škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších obtížných živočichů.
  • Hubení a omezování původců a přenašečů infekčních onemocnění, škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších obtížných živočichů.
  • Používání biocidních a pesticidních přípravků nebo jiných prostředků.
  • Provádění dezinsekce a deratizace v obytných, administrativních a hospodářských budovách a zařízeních, v objektech živočišné výroby, v zemědělských a potravinářských objektech.
  • Zabezpečení stavebních konstrukcí před biotickými činiteli včetně ptáků.
  • Potlačování výskytu plevelných, zplanělých či náletových rostlin na pozemcích nezemědělského charakteru vhodnými prostředky a metodami.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: