Povolání
Potápěč

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Podřízené specializace: Potápěč pracovní, Potápěč operátor

Charakteristika

Potápěč vede, organizuje a zodpovídá za pracovníky provádějící různé potápěčské práce, práce ve zvýšeném tlaku vzduchu, práce ve zvýšeném tlaku okolního prostředí - hyperbarické práce, nebo který tyto práce přímo vykonává a zajišťuje.

Pracovní činnosti

 • Řízení, organizace a zajištění bezpečnosti a kvality potápěčských prací a prací ve zvýšeném tlaku okolního prostředí – hyperbarických prací.
 • Realizace pracovního úkolu a technologického postupu potápěčských prací a prací ve zvýšeném tlaku okolního prostředí - hyperbarických prací.
 • Zajištění a vymezení bezpečného pracoviště pro provádění potápěčských prací, nebo prací ve zvýšeném tlaku okolního prostředí - hyperbarických prací.
 • Sestavení pracovní skupiny v odpovídajícím počtu pracovníků s odpovídající kvalifikaci pro bezpečné a kvalitní provedení prací.
 • Určení vhodné techniky a výstroje a kontrola jejího stavu před každým použitím.
 • Určení a kontrola komunikačního systému před každým použitím.
 • Zajištění bezpečnostních a dalších předpisů a prokazatelné seznámení pracovníků s těmito předpisy před zahájením potápěčských prací, nebo prací ve zvýšeném tlaku okolního prostředí - hyperbarických prací.
 • Zabezpečení pracoviště vytápěným uzavřeným prostorem pro odpočinek od nepříznivých vlivů práce, dle zvláštního předpisu.
 • Odborné práce při řešení krizových situací na vodě, pod vodou, nebo při povodních.
 • Vedení příslušné dokumentace provedených prací.
 • Potápěčské práce v prostředí bez volné hladiny, v uzavřených prostorách a pod ledem.
 • Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu nebo okolního prostředí – hyperbarické práce.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: