Povolání
Obsluha čerpací stanice s PHL

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Alternativní názvy: Čerpadlář, Benzinář, Pumpař
Platové rozmezí
10 363 Kč - 20 942 Kč

Charakteristika

Obsluha čerpací stanice s PHL zabezpečuje všechny činnosti a služby spojené s prodejem pohonných látek a obsluhou mycích zařízení na čerpacích stanicích.

Pracovní činnosti

 • Obsluha čerpací stanice pohonných látek.
 • Obsluha mycích zařízení.
 • Manipulace s nebezpečnými látkami.
 • Kontrola technologií pro stáčení a výdej pohonných látek.
 • Řešení havárií souvisejících s únikem pohonných látek, maziv a ostatních provozních náplní.
 • Poskytování první pomoci.
 • Řešení krizových situací vzniklých na čerpací stanici.
 • Vedení provozní a skladové dokumentace.
 • Obsluha pokladního systému a platebních terminálů na čerpací stanici.
 • Manipulace se zbožím na čerpací stanici.
 • Obsluha tlakových nádob.
 • Vyřizování reklamací a stížností zákazníků.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži pracovní dobou na směny.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru prodavač, obchodník, obchodní provoz. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem a vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce a požární ochrana ve strojírenství a kovovýrobě
zacházení s jedy a žíravinami
zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
právní předpisy pro chemické látky a přípravky
postupy při reklamacích, práva spotřebitele
zbožíznalství obecně

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Manipulace s chemickými látkami a přípravky a potřebnými pomůckami, dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Vyřizování reklamací a stížností v souladu s platnou legislativou
Poskytování rad a informací zákazníkům o nabízeném zboží a službách a jejich cenách
Obsluha zařízení pro tankování a stáčení pohonných látek
Orientace v právních předpisech souvisejících s pohonnými látkami a čerpacími stanicemi s pohonnými látkami
Obsluha tlakových nádob na čerpací stanici a zařízení čerpací stanice s pohonnými látkami
Obsluha plynových zařízení čerpací stanice s pohonnými látkami – výdej LPG (Liquefied Petroleum Gas, zkapalněný ropný plyn) a CNG (Compressed Natural Gas, stlačený zemní plyn)
Obsluha pokladního systému čerpací stanice
Manipulace se zbožím na čerpací stanici

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závrať jakékoliv etiologie.

více informací