Povolání
Montér výplní stavebních otvorů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: stavební technické činnosti
Platové rozmezí
16 258 Kč - 27 489 Kč

Charakteristika

Montér výplní stavebních otvorů provádí montáže, demontáže a opravy různých druhů stavebních výplní dle předepsaných technologických postupů.

Pracovní činnosti

 • Případná demontáž stávající výplně.
 • Zaměření otvoru určeného pro umístění výplně.
 • Úprava ostění.
 • Montáž výplní.
 • Ošetření připojovací spáry.
 • Úprava povrchů.
 • Kontrola funkce a seřízení.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce a prací ve výškách.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru železobetonář, železobetonářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru suché montáže a střední vzdělání s výučním listem v oboru suché montáže.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
nakládání s odpady
technické kreslení ve stavebnictví
bezpečnost ve stavebnictví
klempířské stavební prvky a konstrukce
montáž a demontáž lešení a dalších pomocných konstrukcí
technologie stavebně truhlářských prací
okna, dveře, schodiště, obklady a ostatní stavebně truhlářské výrobky, jejich druhy a konstrukce
stavební materiály a jejich vlastnosti

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Dodržování BOZP, PO a hygieny práce
Montáž, demontáž, seřizování a opravy výplní stavebních otvorů podle stavební a technické dokumentace
Návrh pracovních postupů stavby kamen, sporáků a krbů
Zaměření stavebního otvoru
Zaměření a úprava stavebního otvoru před osazením výplní
Montáž kotevních konstrukcí a ukotvení
Montáž, demontáž, seřizování a opravy výplní stavebních otvorů dle stavební a technické dokumentace
Úprava připojovací spáry
Orientace v projektové dokumentaci pro montáž stavebních výplní
Ovládání zdvihacích a montážních prostředků
Montáž nosných konstrukcí pro předsazené výplně

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.

více informací