Povolání
Strojník vodárenských zařízení

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný směr:

Charakteristika

Strojník vodárenských zařízení obsluhuje stroje a zařízení sloužící k úpravě, rozvodu, čištění a čerpání vod.

Pracovní činnosti

  • Obsluha strojů, strojního technologického zařízení a energetických zařízení ve vodárenství.
  • Zajišťování technologického procesu úpravy, rozvodu, čištění a čerpání vod.
  • Ovládání prvků kontrolních a signalizačních přístrojů a dálkové řízení automatizovaných provozů.
  • Kontrola provozu zařízení úpravny vody, čerpací stanice a čistírny odpadních vod.
  • Provádění údržby a běžných oprav strojního zařízení.
  • Vedení provozních záznamů a prvotní evidence.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: