Povolání
Chlorovač

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: vodovody a kanalizace
Alternativní názvy: Obsluha chlorovacího zařízení , Strojník pro obsluhu vodohospodářských zařízení
Odborný směr:
Platové rozmezí
17 267 Kč - 29 136 Kč

Charakteristika

Chlorovač zajišťuje technologický proces chlorování upravené pitné vody.

Pracovní činnosti

 • Obsluha a údržba jednoduchých vodárenských zařízení na chloraci vody.
 • Ovládání prvků kontrolních signalizačních přístrojů vodárenských zařízení na chloraci vody.
 • Dálkové řízení automatizovaných provozů chlorace.
 • Kontrola a údržba vodárenského zařízení na chloraci vody.
 • Čištění přístrojů na chloraci vody, montáž nových a demontáž přístrojů do opravy.
 • Doplňování zásobníků chemikálií a nastavování dávkovaných hodnot na přístrojích.
 • Vedení evidence a příslušné dokumentace ke všem zajišťovaným činnostem.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru montér-vodopotrubář. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
měřicí a další zařízení vodohospodářských soustav ve vodárnách
čištění odpadních vod
obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky
strojní mechanismy
hydromechanika, hydraulika, pneumatika
právní předpisy pro chemické látky a přípravky

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v technických podkladech pro obsluhu zařízení sloužících k chloraci vod
Orientace v provozním řádu objektu k chloraci vod
Orientace v procesech chlorace vody
Odběr vzorků a jednoduché provozní laboratorní rozbory jakosti vody
Vedení provozních záznamů o chlorovacích zařízeních
Doplňování zásobníků chemikálií a nastavování dávkovaných hodnot na přístrojích
Dodržování BOZP při obsluze zařízení k chloraci vody

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Drogová závislost v anamnéze.

více informací