Povolání
Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: vodovody a kanalizace
Alternativní názvy: Čistič kanalizací za pomoci speciální techniky
Odborný směr:
Platové rozmezí
19 129 Kč - 35 910 Kč

Charakteristika

Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace provádí odborné čištění kanalizace pomocí speciální techniky.

Pracovní činnosti

  • Čištění kanalizace tlakovými vozy a motorovými pery.
  • Frézování kanalizace a odstraňování pevných nánosů z potrubí.
  • Nakládání s odpady – vývoz žumpy, septiku, jímky, tukových lapolů.
  • Vedení evidence a příslušné dokumentace ke všem zajišťovaným činnostem.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru montér-vodopotrubář. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů a střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
čištění odpadních vod
strojní mechanismy
fyzika obecně
hydromechanika, hydraulika, pneumatika

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v technických podkladech pro obsluhu speciálního vozu pro čištění kanalizace
Dodržování BOZP při obsluze zařízení k čištění odpadních vod
Vedení provozních záznamů o provozu speciálního vozu pro čištění kanalizace
Obsluha zařízení na speciálním vozu pro čištění kanalizace
Údržba a běžné opravy strojního zařízení speciálního vozu pro čištění kanalizace
Nakládání s odpady z čištění kanalizace

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
  • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
  • Poruchy sluchu.

více informací