Povolání
Technik PC a periférií

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: údržba a správa IT
Alternativní názvy: IT Helpdesk Hotline, Hot-line Helpdesk Operator, PC Technician, Service Desk Specialist/Agent, Servisní technik počítačů a periferií, Support Technician, Technik IT, Technik PC, Technik osobních počítačů, Technik výpočetní techniky
Odborný směr:
Platové rozmezí
20 580 Kč - 37 380 Kč

Charakteristika

Technik PC a periferií zajišťuje fungování osobních počítačů typu PC, k nim příslušejících periferních zařízení a počítačové sítě malého rozsahu. Do jeho činnosti patří i instalace těchto zařízení, jejich údržba a odstraňování běžných poruch. Ve firmách s počítačovou sítí malého rozsahu pracuje samostatně, ve firmách s počítačovou sítí většího rozsahu a se servery se specializuje na klientské pracovní stanice a periferie

Pracovní činnosti

  • Instalování hardware PC, jeho oživování a uvádění do provozu.
  • Instalování operačního systému PC.
  • Instalovaní a konfigurování periferních zařízení k PC
  • Instalování a konfigurování počítačové sítě malého rozsahu.
  • Údržba PC, periferií a počítačové sítě malého rozsahu.
  • Odstraňování běžných poruch PC, periferií a počítačové sítě malého rozsahu
  • Vedení dokumentace o PC, periferiích a počítačové síti malého rozsahu

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výpočetní technika a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výpočetní technika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Uspokojování zákaznických potřeb 
Samostatnost
Řešení problémů

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
informatika
softwarová prostředí, operační systémy
analýzy uživatelských požadavků, podmínek, prostředí
zajišťování provozuschopnosti počítačů
správa počítačové sítě
ochrana dat, ochrana proti počítačovým virům

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Instalace a konfigurace komponent a periferií PC
Instalace a konfigurace operačního systému PC
Instalace a konfigurace malé sítě a připojení PC k síti
Instalace a konfigurace zabezpečení PC a ochrany dat
Odstraňování poruch, údržba komponent a periferií PC

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací