Povolání
Taxátor pojistných smluv

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: pojišťovnictví
Alternativní názvy: Samostatný taxátor, Pracovník správy smluv
Platové rozmezí
20 456 Kč - 53 702 Kč

Charakteristika

Taxátor pojistných smluv zajišťuje správu standardních případů pojištění a ověřuje pojistně technickou správnost uzavřených pojistných smluv.

Pracovní činnosti

  • Pojistně technická kontrola pojistných návrhů.
  • Rozhodování o přijetí do pojištění.
  • Komplexní zpracování dokumentů v elektronické a tištěné podobě.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Výkon agendy vzniku a správy pojištění.
  • Provádění a kontrola technických změn pojištění.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s maturitní zkouškou.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
pojišťovací legislativa včetně pojistných podmínek
pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů
náležitosti úřední a obchodní korespondence

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Využívání právních a ostatních předpisů souvisejících s pojištěním a pojišťovnictvím
Znalost základních pojmů z oblasti pojištění
Provádění technicko-ekonomické kontroly pojistných návrhů a výkazů
Rozhodování o přijetí a kontrola technických změn pojištění, početní a věcná kontrola správnosti pojistných smluv
Komplexní zpracování dokumentů v elektronické a tištěné podobě, indexace dokumentů, typování pojistných smluv

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací