Povolání
Dělník v dřevozpracujícím průmyslu

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)

Charakteristika

Dělník v dřevozpracujícím průmyslu ovládá manipulaci se surovinou, výrobky a polotovary, obsluhuje a udržuje jednoduché stroje a zařízení ve výrobě dřevařských polotovarů. Zhotovuje jednoduchá bednění a sestavuje systémová bednění.

Pracovní činnosti

 • Třídění a příprava suroviny pro zpracování ve výrobě dřevařských polotovarů
 • Seřizování a obsluha dřevozpracujících strojů a zařízení
 • Kontrola kvality výrobků
 • Pomoc při obsluze dřevozpracujících výrobních zařízení
 • Doprava, skladování a ekologické zpracování dřevního odpadu, výrobků ze dřeva
 • Pomocné práce při běžné údržbě nástrojů, strojů a zařízení
 • Měření, rozvržení, orýsování a opracování jednoduchých dřevěných prvků pro tesařské konstrukce, bednění
 • Zhotovení jednoduchého bednění
 • Montáž systémového bednění a použití jeho příslušenství
 • Údržba a jednoduché opravy systémového bednění
 • Zaznamenávání výsledků práce

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: