Povolání
Lakýrník ve strojírenství

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: povrchová úprava kovů i nekovových materiálů
Alternativní názvy: Natěrač, Natěrač ocelových konstrukcí
Platové rozmezí
18 689 Kč - 33 784 Kč

Charakteristika

Lakýrník ve strojírenství čistí, tmelí, lakuje, natírá, pokrývá povrchy výrobků nátěrovými hmotami a jinak upravuje různé povrchy součástek strojů, agregátů, konstrukcí a výrobků.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Posouzení stavu povrchu, stanovení pracovního postupu.
 • Příprava povrchů kovových i nekovových výrobků, včetně kompozitů a termoplastů.
 • Broušení nebo opalování starých nátěrů, čištění a odmašťování ploch.
 • Máčení, stříkání, nanášení válečkem nebo natírání základní barvou.
 • Příprava tmelu a tmelení ploch, broušení tmelených ploch ručně nebo strojově.
 • Míchání a ředění barev.
 • Natírání povrchů velkých součástek, strojů, stavebních a energetických konstrukcí štětcem.
 • Pokrývání povrchů nátěrovými hmotami máčením, nanášením válečkem, stříkáním, práškováním v elektrostatickém poli nebo elektroforézou.
 • Konečné stříkání ploch s velkými nároky na jakost povrchu a tloušťku vrstvy barvy.
 • Opravování lakovaných povrchů s velkými nároky na dodržení barevného odstínu, včetně míchání a tónování barev.
 • Kontrola vlastní vykonané práce.
 • 0šetřování, čištění a údržba příslušného vybavení a pracovních nástrojů.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži prací ve výškách a chemickými látkami.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru lakýrník, lakýrnické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru lakýrník, lakýrnické práce.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie povrchových úprav kovů
nátěrové hmoty, spojovací materiál, tmely a jiné

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Dodržování bezpečnosti práce v provoze lakovny
Posuzování stavu povrchu kovových součástí a výrobků před natíráním, stanovení způsobu jeho očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrů a volba nátěrových hmot
Příprava povrchů kovových součástí a výrobků, tmelení a broušení tmelených ploch
Příprava nátěrových hmot
Nanášení nátěrových hmot na povrchy kovových součástí výrobků
Obsluha programovatelných zařízení pro nanášení nátěrových hmot
Úpravy a dokončování povrchů kovových součástí a výrobků broušením a leštěním
Kontrola kvality povrchových úprav a odstranění vad
Obsluha zařízení souvisejících s prováděním povrchových úprav

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.

více informací