Povolání
Montér slaboproudých metalických sítí

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: montáž a opravy komunikačních sítí
Alternativní názvy: Elektromechanik v telekomunikacích
Odborný směr:
Platové rozmezí
17 107 Kč - 32 583 Kč

Charakteristika

Montér slaboproudých metalických sítí provádí práce při instalaci telekomunikačních a telematických interiérových rozvodů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Čtení stavebních výkresů.
 • Čtení obvodových schémat.
 • Zapojování systémů automatických telefonních ústředen (ATÚ).
 • Zapojování přenosových systémů.
 • Rozpoznávání jednotlivých typů zařízení a rozvodů.
 • Zakončování kabelů podle jednotlivých typů.
 • Rozpoznávání typů svorkovnic a jejich číslování v rozvodech.
 • Realizace strukturovaných kabeláží.
 • Zapojování systémů elektronické požární signalizace (EPS) a elektronické zabezpečovací signalizace (EZS).
 • Zapojování systémů kabelové televize (CCTV), rozvodů televizního signálu (TV) a rozvodů satelitního signálu (SAT).
 • Příprava kabelových tras pro vnitřní rozvody.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik telekomunikačních sítí. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru telekomunikace a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru telekomunikace.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
elektrotechnika
elektrotechnické materiály, vodiče, kabely
technické kreslení v elektrotechnice
měření elektrických veličin

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v prováděcí technické dokumentaci telekomunikačních a telematických zařízení
Stanovení postupů, volba nářadí a pomůcek pro montážní spojové práce
Příprava spojového materiálu před montáží
Pokládka kabelů do kabelové trasy
Zakončení kabelů a závěrečná měření ukončeného kabelu
Instalace telekomunikačních a telematických zařízení

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření.
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.

více informací