Povolání
Obsluha programově řízených strojů a linek v kamenické výrobě

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Stonemason, Stonecutter
Platové rozmezí
20 540 Kč - 40 846 Kč

Charakteristika

Obsluha programově řízených strojů a linek v kamenické výrobě obsluhuje programově řízené stroje a programově řízené výrobní linky v kamenické výrobě.

Pracovní činnosti

  • Navrhování pracovních postupů strojního opracování kamene.
  • Zpracování programů pro programově řízené stroje a strojní zařízení.
  • Obsluha a údržba programově řízených strojů a strojních zařízení.
  • Obsluha programově řízených výrobních linek.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru kameník, kamenické práce a vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
druhy přírodního kamene
technologie opracování přírodního kamene
technické kreslení ve stavebnictví

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluhování a údržba programově řízených strojů a strojních zařízení
Obsluhování programově řízených výrobních linek
Návrh pracovních postupů strojního opracování kamene
Znalost konstrukce a výkonových parametrů strojů a strojních zařízení
Znalost předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví a hygieny práce při obsluze strojů a strojních zařízení
Používání technické dokumentace pro obsluhu a údržbu složitých strojů a strojních zařízení
Čtení výkresů pro strojní opracování kamene
Orientace v technologických postupech strojního opracování kamene
Zpracovávání programů pro programově řízené stroje a strojní zařízení

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
  • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
  • Závažná onemocnění páteře.
  • Duševní poruchy.

více informací