Povolání
Betonář

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: stavební technické činnosti
Platové rozmezí
16 799 Kč - 28 593 Kč

Charakteristika

Betonář provádí železobetonářské práce a vyrábí betonové a železobetonové prefabrikáty.

Pracovní činnosti

 • Organizace pracoviště na staveništi a jeho zabezpečení.
 • Betonování stavebních konstrukcí z prostého betonu, např. základy, podkladní betony apod.
 • Sestavování a ukládání výztuže.
 • Betonování monolitických konstrukcí ze železového a předpjatého betonu, včetně tenkostěnných.
 • Osazování železobetonových konstrukcí a dílců včetně ukotvení.
 • Zhotovování betonové vozovky.
 • Provádění cementových potěrů podlah.
 • Úpravy povrchu betonu.
 • Betonáž různých pomocných betonových konstrukcí, např. sedel pod vodovodním a kanalizačním potrubím.
 • Zhotovování staticky náročných stavebních dílců ze železového betonu, např. mostních nosníků.
 • Opravy poškozených částí betonových konstrukcí.
 • Zesilování konstrukcí z prostého, železového a předpjatého betonu.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru železobetonář, železobetonářské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru železobetonář, železobetonářské práce.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení ve stavebnictví
pozemní stavby
dopravní stavby
ocelové konstrukce pro různé druhy objektů a zařízení
druhy a vlastnosti betonu
železobetonové dílce
technologie betonování
technologie výroby a montáže železobetonové výztuže
druhy staveb
stavební materiály a jejich vlastnosti

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Betonování tenkostěnných konstrukcí továrních komínů, chladicích věží a dalších konstrukcí a prefabrikátů z předpjatého betonu se složitou a hustou výztuží
Zhotovení betonové vozovky
Ošetřování a údržba strojů a zařízení pro betonářské práce
Volba postupu práce a technologických podmínek pro výrobu betonových a železobetonových prefabrikátů a provádění betonářských prací
Betonování stavebních konstrukcí z prostého betonu
Betonování monolitických konstrukcí ze železobetonu, předpjatého betonu
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení výkresů výztuže a tvaru železobetonových konstrukcí
Provádění potěrů podlah
Obsluha vibračních stolů a jeřábů při zhotovování stavebních dílců ze železového betonu a při jejich přemisťování
Obsluha ponorných a příložných vibrátorů a vibračních lišt při betonování stavebních konstrukcí ze železového betonu
Opravy poškozených betonových konstrukcí
Zesilování konstrukcí z betonu, železového a předpjatého betonu
Sestavování a ukládání výztuže do forem a bednění

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací