Povolání
Laborant v metalurgii

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Metalurgický laborant
Platové rozmezí
15 660 Kč - 36 750 Kč

Charakteristika

Laborant v metalurgii obsluhuje zařízení pro stanovení mechanických a metalografických vlastností a chemického složení kovů. Provádí sledování a vyhodnocení slévárenských a hutních procesů.

Pracovní činnosti

 • Odběry vzorků podle stanovených postupů.
 • Obsluha, příprava a nastavení měřící techniky.
 • Provádění mechanických zkoušek kovových i nekovových materiálů
 • Provádění metalografických výbrusů a jejich vyhodnocení
 • Provádění destruktivních a nedestruktivních defektoskopických zkoušek metalurgických výrobků.
 • Provádění chemické analýzy kovových materiálů
 • Kontrola vstupních surovin a materiálů
 • Kontrolu formovacích a jádrových směsí
 • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů a rizikem úrazu.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce a střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru hutní výroba a druhovýroba, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hutní výroba a druhovýroba, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru slévárenská výroba a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru slévárenská výroba.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
defektoskopie
anorganická chemie
organická chemie
metalografie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Odběry vzorků
Obsluha laboratorních přístrojů a zařízení
Seřizování a nastavování laboratorních přístrojů a zařízení, ověřování jejich správné funkce
Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů
Vydávání příslušných dokumentů
Evidence naměřených výsledků
Provádění mechanických zkoušek kovových i nekovových materiálů
Provádění metalografických výbrusů a jejich vyhodnocení

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření.
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací