Povolání
Manažer zahraničního obchodu

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží
Alternativní názvy: Obchodní ředitel, Ředitel úseku zahraničního obchodu
Odborný směr:
Platové rozmezí
25 865 Kč - 78 580 Kč

Charakteristika

Manažer zahraničního obchodu reprezentuje společnost v zahraničních obchodních záležitostech, vytváří a realizuje obchodní strategii firmy v oblasti zahraničního obchodu.

Pracovní činnosti

 • Stanovení strategie firmy v oblasti zahraničního obchodu.
 • Sestavování marketingových plánů pro prodej zboží a výrobků zahraničním obchodním partnerům.
 • Aktivní vyhledávání nových obchodních příležitostí na zahraničních trzích.
 • Provádění průzkumů a analýz zahraničních trhů.
 • Řízení efektivního hospodaření a výkonnosti svěřeného útvaru.
 • Příprava a realizace obchodních případů až po uzavření obchodních smluv.
 • Koordinace činností s ostatními útvary společnosti.
 • Navazování, udržování a rozšiřování vztahů se zahraničními obchodními partnery.
 • Prezentace nabízených řešení zahraničním obchodním partnerům.
 • Příprava podkladů a zpracování cenových kalkulací.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru mezinárodní ekonomické vztahy. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie, magisterský studijní program v oboru mezinárodní teritoriální studia a magisterský studijní program v oboru ekonomika a management.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Uspokojování zákaznických potřeb 
Aktivní přístup
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
průzkum trhu
marketingové plánování
obchodní vyjednávání
úřední a obchodní korespondence v angličtině
cenové analýzy, cenová politika, stanovení ceny
zásady vedení pracovního kolektivu

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání koncepce zahraničních styků organizace
Stanovování koncepcí obchodního zaměření organizace a zpracovávání marketingových strategií
Řízení obchodních činností firmy
Příprava podkladů pro uzavírání smluv s obchodními partnery (tuzemskými i zahraničními)
Posuzování a rozhodování o obchodní a marketingové politice organizace v rámci jejího celkového řízení
Analyzování a vyhodnocování potřeb a změn trhu, zpracovávání výsledků a navrhování marketingové strategie organizace
Analyzování průběhu a výsledků uplatňování obchodní a odbytové strategie organizace, tvorba zpráv a doporučení pro zajištění úspěšného rozvoje organizace
Reprezentace organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty v rámci řízení celkové obchodní a odbytové strategie organizace
Zastupování a řízení útvaru zabezpečujícího celkovou obchodní a odbytovou strategii organizace
Řízení a koordinace procesu tvorby cen v organizaci
Posuzování a schvalování obchodních koncepcí organizace, rozhodování o obchodní strategii společnosti
Posouzení a hodnocení efektivnosti hospodaření a výkonnosti svěřeného úseku v kontextu zavedeného finančního systému organizace

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

více informací