Povolání
Manažer zahraničního obchodu

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží
Alternativní názvy: Obchodní ředitel, Ředitel úseku zahraničního obchodu
Odborný směr:
Platové rozmezí
25 865 Kč - 78 580 Kč

Charakteristika

Manažer zahraničního obchodu reprezentuje společnost v zahraničních obchodních záležitostech, vytváří a realizuje obchodní strategii firmy v oblasti zahraničního obchodu.

Pracovní činnosti

 • Stanovení strategie firmy v oblasti zahraničního obchodu.
 • Sestavování marketingových plánů pro prodej zboží a výrobků zahraničním obchodním partnerům.
 • Aktivní vyhledávání nových obchodních příležitostí na zahraničních trzích.
 • Provádění průzkumů a analýz zahraničních trhů.
 • Řízení efektivního hospodaření a výkonnosti svěřeného útvaru.
 • Příprava a realizace obchodních případů až po uzavření obchodních smluv.
 • Koordinace činností s ostatními útvary společnosti.
 • Navazování, udržování a rozšiřování vztahů se zahraničními obchodními partnery.
 • Prezentace nabízených řešení zahraničním obchodním partnerům.
 • Příprava podkladů a zpracování cenových kalkulací.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru mezinárodní ekonomické vztahy. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie, magisterský studijní program v oboru mezinárodní teritoriální studia a magisterský studijní program v oboru ekonomika a management.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Uspokojování zákaznických potřeb 
Aktivní přístup
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
úřední a obchodní korespondence v angličtině
cenové analýzy, cenová politika, stanovení ceny
zásady vedení pracovního kolektivu
průzkum trhu
marketingové plánování
obchodní vyjednávání

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání koncepce zahraničních styků organizace
Stanovování koncepcí obchodního zaměření organizace a zpracovávání marketingových strategií
Řízení obchodních činností firmy
Příprava podkladů pro uzavírání smluv s obchodními partnery (tuzemskými i zahraničními)
Posuzování a rozhodování o obchodní a marketingové politice organizace v rámci jejího celkového řízení
Analyzování a vyhodnocování potřeb a změn trhu, zpracovávání výsledků a navrhování marketingové strategie organizace
Analyzování průběhu a výsledků uplatňování obchodní a odbytové strategie organizace, tvorba zpráv a doporučení pro zajištění úspěšného rozvoje organizace
Reprezentace organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty v rámci řízení celkové obchodní a odbytové strategie organizace
Zastupování a řízení útvaru zabezpečujícího celkovou obchodní a odbytovou strategii organizace
Řízení a koordinace procesu tvorby cen v organizaci
Posuzování a schvalování obchodních koncepcí organizace, rozhodování o obchodní strategii společnosti
Posouzení a hodnocení efektivnosti hospodaření a výkonnosti svěřeného úseku v kontextu zavedeného finančního systému organizace

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

více informací