Povolání
Obchodní referent

Kvalifikační úroveň: Odborné specializace, pomaturitní vzdělání (5)
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží
Alternativní názvy: Pracovník obchodního oddělení, Account manager, Referent obchodu
Odborný směr:
Platové rozmezí
19 005 Kč - 34 594 Kč

Charakteristika

Obchodní referent komplexně zajišťuje dílčí a podpůrné obchodní činnosti v úseku obchodní agendy firmy nebo organizace.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování obchodní agendy společnosti.
 • Komunikace s obchodními partnery společnosti.
 • Přijímání a vyřizování poptávek.
 • Tvorba obchodních nabídek.
 • Přprava podkladů pro přípravu obchodních smluv.
 • Navazování a rozvíjení obchodních vztahů.
 • Akvizice nových zákazníků.
 • Prezentace produktů ve spolupráci s marketingovým oddělením.
 • Zajišťování realizace zakázek včetně jejich evidence.
 • Příprava podkladů pro obchodní jednání.
 • Přijímání, posuzování a vyhodnocování dodavatelských obchodních a cenových nabídek, srovnání s konkurenčními nabídkami.
 • Vyhodnocování objemu prodejů a potřeby nákupu dle jednotlivých dodavatelů, sortimentu a druhů.
 • Posuzování nabídek nového zboží a služeb a zpracování návrhů na jejich zařazení do firemních katalogů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa, vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů ekonomika a administrativa a vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomika a podnikání.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Uspokojování zákaznických potřeb 
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
marketing vystavování na veletrzích a komerčních výstavách
ekonomika podnikatelského subjektu obecně
cenové analýzy, cenová politika, stanovení ceny
trh, jeho subjekty a chování
průzkum trhu
marketingové plánování
klientela a potenciální klientela, péče o ni
způsoby plateb v obchodním styku

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Nákup a uzavírání smluv
Společenské vystupování a profesionální jednání ve styku se zákazníky i obchodními partnery
Dojednávání cen, ceníků a cenových podmínek s obchodními partnery
Zpracovávání předběžných i konečných kalkulací nákladů a cen
Příprava podkladů pro uzavírání obchodních smluv, popř. objednávek s obchodními partnery
Vedení požadovaných evidencí o obchodní činnosti
Vypracovávání nabídek a zákaznických řešení dle požadavků zákazníků a organizace
Kompletní zajišťování obchodních, servisních a ostatních činností zaměřených na podporu prodeje firmy
Zpracování obchodních plánů v souladu se strategií organizace
Evidence portfolia zákazníků, obchodních partnerů a konkurence

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

více informací