Povolání
Aranžér

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: marketing
Alternativní názvy: Specialista vystavování zboží, Visual merchandiser, Decorator
Odborný směr:
Platové rozmezí
17 121 Kč - 29 087 Kč

Charakteristika

Aranžér zajišťuje reklamní a aranžérské činnosti pro prezentaci zboží a služeb.

Pracovní činnosti

 • Samostatné navrhování a vykonávání aranžérských prací.
 • Zhotovování prostorových poutačů, nápisů a psaní transparentů ozdobným písmem.
 • Samostatná realizace výtvarně náročného aranžování a dekorace.
 • Úprava zboží a aranžování výkladních skříní.
 • Úprava prodejny a instalace prodejních výstav resp. realizace speciálního vystavení výrobků.
 • Aranžování, dekorování a výzdoba ucelených prostorů expozic a výstav.
 • Kreslení a psaní písma.
 • Vytváření a tisk reklamních a propagačních materiálů určených pro prodejní plochu za použití specializovaných počítačových programů a tiskáren.
 • Technické zpracování materiálů při aranžování, např. textil, papír, kovy, plasty.
 • Ošetřování a udržování technických pomůcek pro aranžování.
 • Výroba, sestavení a instalace propagačních prostředků plošných i plastických.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru aranžér, propagační práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie, střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie, střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů umění a užité umění, střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů umění a užité umění a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů umění a užité umění.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
aranžování regálů a výkladních skříní
reklama, její hlavní zásady

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Úprava, výzdoba a dekorování prodejny, veletržních a výstavních prostor
Úprava a aranžování zboží v prodejnách a výkladních skříních s ohledem na sortiment zboží, sezónu, společenskou příležitost
Úprava a aranžování zboží v obchodně provozní jednotce a výkladních skříních

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.

více informací