Povolání
Diagnostik vodárenských sítí

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný směr:

Charakteristika

Diagnostik vodárenských sítí provádí inspekci a diagnostiku kanalizační sítě a vodovodního potrubí.

Pracovní činnosti

  • Orientace v technických podkladech pro obsluhu speciálního zařízení pro inspekci a diagnostiku vodovodních a kanalizačních sítí.
  • Práce s ovládacím softwarem zařízení na inspekce kanalizačních sítí a diagnostiku vodovodních sítí.
  • Obsluha zařízení pro inspekci kanalizačních sítí a diagnostiku vodovodních sítí. Vyplňování a evidování záznamů o provozu strojů a zařízení sloužících k inspekci kanalizační sítě a diagnostiku vodovodních sítí.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: