Povolání
Vzorkař pitné vody

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: vodovody a kanalizace
Alternativní názvy: Vodárenský technik vzorkař
Odborný směr:
Platové rozmezí
15 660 Kč - 36 750 Kč

Charakteristika

Vzorkař pitné vody provádí odběr vzorků pitné a surové vody na odběrných místech vodovodních řadů, zdrojů a úpraven vod.

Pracovní činnosti

  • Odběr vzorků pitných a surových vod v odběrných místech.
  • Provádění jednoduchých fyzikálních a chemických stanovení.
  • Vedení evidence a příslušné dokumentace ke všem zajišťovaným činnostem.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru analytická chemie aplikovaná. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru analytická chemie aplikovaná.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
techniky a postupy kontroly čistoty vody
analytická chemie
ochrana vody a monitoring jakosti vody

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Měření fyzikálních vlastností vzorků surové a pitné vody
Měření chemických vlastností a charakteristika mikrobiologických vlastností vzorků odpadních vod a kalů
Vedení evidence a dokumentace vyplývající z předpisů souvisejících s odběrem vzorků
Odběr vzorků surové a pitné vody
Dodržování BOZP při odběru vzorků surové a pitné vody

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
  • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
  • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.

více informací