Povolání
Zemědělský poradce pro ochranu rostlin v zahradnictví

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: rostlinná výroba
Alternativní názvy: Rostlinolékařský poradce
Platové rozmezí
20 580 Kč - 32 756 Kč

Charakteristika

Zemědělský poradce pro ochranu rostlin v zahradnictví provádí analýzu zdravotního stavu porostů ovocných rostlin, zeleniny, okrasných dřevin, květin, a navrhuje řešení k regulaci škodlivých organismů v souladu s principy udržitelného používání pesticidů.

Pracovní činnosti

  • Diagnostika chorob
  • Rozpoznávání škůdců
  • Diagnostika výskytu plevelných rostlin
  • Navrhování opatření pro boj se škodlivými organismy
  • Realizace opatření pro boj se škodlivými organismy
  • Poradenství k pěstování užitečného hmyzu v krytých prostorách
  • Vyhodnocování účinnosti provedených ochranných zásahů
  • Navrhování opatření k ochraně životního prostředí

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži chemickými látkami.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru zahradnické inženýrství a vyšší odborné vzdělání v oboru zahradnictví. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program v oboru zemědělské inženýrství a magisterský studijní program v oboru zemědělské inženýrství.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
zásady správné zemědělské praxe při pěstování zemědělských plodin
ochrana půdy a vod
zemědělské plodiny a plevele
choroby a škůdci rostlin a ochrana proti nim

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Navrhování preventivních a přímých opatření k regulaci škodlivých organismů při respektování zásad integrované ochrany rostlin
Vyhodnocení účinnosti provedeného opatření

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací