Povolání
Montér metalických kabelů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: montáž a opravy komunikačních sítí
Alternativní názvy: Síťař
Odborný směr:
Platové rozmezí
17 107 Kč - 32 583 Kč

Charakteristika

Montér metalických kabelů vykonává činnosti spojené s instalací telekomunikačních kabelů a koncových zařízení.

Pracovní činnosti

 • Používání projektové dokumentace a její doplnění podle skutečnosti.
 • Montáž nadzemního místního vedení a měření jeho vlastností.
 • Instalace uzemnění rozvaděčů a měření jeho vlastností.
 • Měření izolačního stavu vedení.
 • Pokládání kabelového místního vedení (úložné a závlačné kabely) a jeho měření.
 • Montáž HW strany, vystrojení ústřednové strany, montáž MDF, montáž kolokace, montáž záložních zdrojů
 • Montáž spojek, zapojení kabelových závěrů, připojení koncového bodu účastníka na hlavním rozvodu v ústředně.
 • Řešení strukturované kabeláže.
 • Zapojení zařízení koncového bodu sítě.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži teplem a chladem.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik telekomunikačních sítí. Jinou alternativu představuje střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
elektrotechnika
elektrotechnické materiály, vodiče, kabely
měření elektrických veličin
nadzemní, podzemní a vnitřní telekomunikační vedení
protikorozní a tlaková ochrana kabelů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v prováděcí technické dokumentaci telekomunikačních a telematických zařízení
Stanovení postupů, volba nářadí a pomůcek pro montážní spojové práce
Příprava spojového materiálu před montáží
Pokládka kabelů do kabelové trasy
Zakončení kabelů a závěrečná měření ukončeného kabelu
Čištění telekomunikačních zařízení, spolupráce při jejich údržbě

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací