Povolání
Servisní technik metalických sítí

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: montáž a opravy komunikačních sítí
Alternativní názvy: Technik odstranění poruch v metalické síti
Odborný směr:
Platové rozmezí
24 697 Kč - 32 404 Kč

Charakteristika

Servisní technik metalických sítí vykonává údržbu a opravy metalických sítí, služeb na těchto sítích a koncových zařízeních.

Pracovní činnosti

 • Lokalizace a odstranění poruch hlasových služeb.
 • Lokalizace a odstranění poruch na sdružovacích zařízeních (PCM, koncentrátor …).
 • Lokalizace a odstranění poruch datových služeb (internet, VOIP, IPTV…).
 • Nastavení parametrů sítě pro datový přenos.
 • Propojení hlasové a datové cesty v metalické síti.
 • Měření parametrů sítě (odpor smyčky, izolační stav vedení, odporové a kapacitní nerovnováhy). Měření strukturované kabeláže.
 • Měření parametrů služby (odstup signál – šum, útlum …). Vyhodnocení zjištěných dat.
 • Instalace a reinstalace SW koncových zařízení. Nastavení služby.
 • Návrh provedení úprav v metalické síti pro zlepšení přenosových parametrů.
 • Náčrt navržených úprav.
 • Zpracování odhadu nákladů realizace provedení úprav v metalické síti.
 • Drobné opravy rozvaděčů. Preventivní údržba.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektrotechnika. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
elektrotechnika
elektrotechnické materiály, vodiče, kabely
technické kreslení v elektrotechnice
měření elektrických veličin

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot
Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických slaboproudých zařízeních
Odstraňování poruch telekomunikačních sítí
Vedení příslušné dokumentace v oblasti telekomunikačních sítí
Zajišťování technického provozu a údržby telekomunikačních sítí
Zajišťování montáže telekomunikačních sítí

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Klaustrofobie.

více informací