Povolání
Mechanik vnějších potrubních rozvodů z plastů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)

Charakteristika

Mechanik vnějších potrubních rozvodů provádí montáž, údržbu a opravy vnějších potrubních rozvodů z plastů

Pracovní činnosti

 • Čtení údajů z projektové dokumentace
 • Čtení údajů z technologických postupů
 • Dodržování hodnot parametrů v rámci osvědčení izolatéra
 • Dodržování zásad BOZP a PO
 • Evidování technických dat o pokládce potrubí a komponentů
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledku práce
 • Evidování technických dat o sváření potrubí a komponentů
 • Kontrola a drobná údržba pracovních nástrojů
 • Kontrola dodaných materiálů
 • Kontrola dodržování zásad BOZP a PO
 • Kontrola stavební připravenosti (zemních prací, stavebních prací)
 • Krácení trubního materiálu
 • Krácení trubního materiálu, příprava segmentů, redukcí
 • Měření koncentrace ovzduší při provádění prací
 • Měření kvality provedené izolace předepsanými přístroji
 • Montáž přírubových spojů, uzávěrů a armatur
 • Nakládání s odpady
 • Navařování přírubových spojů
 • Navařování uzávěrů a armatur
 • Odebírání vzorků při odplyňování a odvzdušňování potrubí
 • Odstavování funkčního potrubí z provozu
 • Odstraňování závad a kontrola chodu a výkonu stavebních strojů
 • Provádění svarového spoje s použitím příslušných strojů a zařízení
 • Provedení izolace potrubí dle předepsané technologie
 • Provedení základního pojivového nátěru
 • Přenos identifikačních znaků svarů
 • Příprava a realizace spouštění smontovaných úseků do rýhy
 • Příprava pracoviště a pracovních strojů
 • Příprava pracovního procesu dle technologického postupu
 • Příprava pro spojování potrubí a jeho montáž
 • Příprava pro svařování potrubí a svařování potrubí
 • Příprava pro tlakové a funkční zkoušky
 • Řízení, obsluha a údržba pracovních strojů a zařízení
 • Stanovení postupů a způsobu práce dle technologických postupů
 • Uzavírání potrubí pod plynem
 • Vizuální kontrola provedené izolace
 • Vpouštění média do potrubí
 • Výběr a použití vhodných ochranných osobních pomůcek
 • Výběr vhodných pracovních nástrojů s ohledem na pracovní prostředí

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených typových specializací: