Povolání
Číšník

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: pohostinství
Alternativní názvy: Bartender, Head waiter, Waitress, Waiter, Vrchní číšník, Servírka
Platové rozmezí
14 877 Kč - 29 859 Kč

Charakteristika

Číšník samostatně servíruje a prodává pokrmy a nápoje.

Pracovní činnosti

 • Příprava a aranžování místností a tabulí.
 • Přijímání a umísťování hostů, poskytování rady při výběru pokrmů a nápojů.
 • Servírování a vydávání pokrmů a nápojů.
 • Dokončování přípravy jídel u stolu (např. flambování, tranšírování atd.).
 • Ošetřování a nalévání nápojů.
 • Účast na přípravě a obsluze při slavnostních akcích.
 • Přijímání objednávek.
 • Inkaso plateb a spolupráce s pokladnou.
 • Péče o používané předměty (sklenice, nádobí, příbory atd.).
 • Uskladňování a kontrola zboží a předmětů používaných v restauraci.
 • Odborná instruktáž u speciálních pokrmů a nápojů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru číšník, servírka. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování, střední vzdělání s výučním listem v oboru číšník, servírka, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru gastronomie, střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru hotelnictví a turismus a střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Nakládání s inventářem
Obsluha zařízení v odbytovém středisku
Vyúčtování tržeb
Obsluha výčepních zařízení
Skladování potravinářských surovin
Vyřizování objednávek hostů
Inkasování plateb od hostů
Ošetřování a skladování nápojů
Sestavení jídelního lístku a sledu pokrmů
Podávání pokrmů a nápojů složitou obsluhou
Podávání pokrmů a nápojů jednoduchou obsluhou
Organizování práce v provozu a při gastronomických akcích
Uvedení hostů, poskytnutí pomoci při výběru z jídelního lístku
Výroba míchaných nápojů
Příprava a výzdoba tabulí a prostor
Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů
Příprava a podávání nápojů
Rozlišení základních způsobů obsluhy a akcí
Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací