Povolání
Montér optických kabelů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: montáž a opravy komunikačních sítí
Odborný směr:
Platové rozmezí
17 107 Kč - 32 583 Kč

Charakteristika

Montér optických kabelů se podílí na přípravě, realizaci, údržbě a opravách optických kabelů, sítí s optickými vlákny a optickými kabely. Má jen základní teoretické zkušenosti o typech vláken, konstrukcích kabelů a způsobech jejich montáže. Má především praktické zkušenosti a manuální dovednosti z montáže optických kabelů, montáže optických rozvaděčů optických spojek.

Pracovní činnosti

  • Pokládka a příprava optického kabelu k montáži.
  • Instalace optických kabelů zafukováním, zatahováním.
  • Instalace závěsných optických kabelů.
  • Příprava optických vláken ke svařování a spojování.
  • Spojování optických vláken konektory, čištění a inspekce kvality spojení.
  • Základní diagnostika a lokalizace poruch na trasách z optických vláken a kabelů.
  • Opravy optických kabelů, optických spojek a rozvaděčů a dalších součástí optické kabelové trasy.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik telekomunikačních sítí. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru montér elektrorozvodných sítí, střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru elektrotechnika a střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
elektrotechnika
elektrotechnické materiály, vodiče, kabely
měření elektrických veličin
nadzemní, podzemní a vnitřní telekomunikační vedení
protikorozní a tlaková ochrana kabelů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Montáž a demontáž nadzemních, podzemních a vnitřních vedení elektronických komunikací
Orientace v prováděcí technické dokumentaci telekomunikačních a telematických zařízení
Montáž kabelových skříní a rozvaděčů
Provádění přípravných činností, prostupů ve stavebních a jiných konstrukcích pro vedení elektrických rozvodů
Vyhledávání závad, oprava a údržba elektronických zařízení
Kontrola a provádění funkčních nadzemních, podzemních a vnitřních telekomunikačních vedení, včetně zabezpečení provozu aktivní i pasivní protikorozní a tlakové ochrany kabelů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací