Povolání
Montér suchých staveb

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)

Charakteristika

Montér suchých staveb provádí práce ze sádrokartonu a lisovaných minerálních desek na stavebních konstrukcích a úpravách povrchů.

Pracovní činnosti

  • Organizace pracoviště a provedení bezpečnostních opatření ve vazbě na charakter následných činností.
  • Rozměření a příprava stavebních konstrukcí pro montáž nosných roštů a závěsů.
  • Provádění podhledových závěsů a nosných roštů stěn a podhledů.
  • Provádění opláštění sádrokartonovými deskami včetně instalace tepelné a zvukové izolace do SDK konstrukcí, montáž minerálních podhledových desek.
  • Osazení dveřních zárubní a nosných závěsných konstrukcí pro zařizovací předměty.
  • Vyztužení, zatmelení a přebroušení spár a šroubů.
  • Konečné začištění lištami, silikonem apod.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených typových specializací: