Povolání
Osobní trenér ve fitness

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: péče o tělo
Platové rozmezí
13 989 Kč - 26 701 Kč

Charakteristika

Osobní trenér ve fitness poskytuje služby v oblasti individuální sportovní a fyzické přípravy a individuálního sportovního vyžití klienta.

Pracovní činnosti

 • Sestavování plánu individuální fyzické přípravy.
 • Sestavování individuálního dietního a pitného programu.
 • Sestavování a příprava plánu individuálního sportovního vyžití.
 • Příprava a zajištění organizačního a materiálového vybavení.
 • Dohled nad zjištěním bezpečnosti při individuální fyzické přípravě klienta.
 • Dohled nad dodržováním příslušných hygienických pravidel daného sportu.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži pracovní dobou na směny. Také je vystaven zátěži teplem, trupu a páteře s převahou statické práce a chladem. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
anatomie
první pomoc
zdravý životní styl

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Navázání kontaktu s klientem
Stanovení fyzického, psychického a sociálního stavu klienta
Zhotovování krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých sportovních programů
Orientování se ve sportovních trendech
Objednávání cvičebních pomůcek a náčiní
Dodržování hygienických předpisů
Ukládání a používání cvičebních pomůcek a náčiní

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.

více informací