Charakteristika

Tesař obsluhuje ruční, elektrické a motorové dřevoobráběcí nástroje a zhotovuje, montuje a udržuje vázané dřevěné konstrukce, bednění, dřevěné obklady a pomocné dřevěné konstrukce na stavbě.

Pracovní činnosti

 • Čtení stavebních výkresů a technické dokumentace tesařských konstrukcí.
 • Návrh pracovních postupů pro zhotovování, montáž, demontáž a opravy tesařských konstrukcí s ohledem na podmínky a užitné vlastnosti tesařských konstrukcí.
 • Měření, rozvrhování a orýsování dřevěných prvků tesařských konstrukcí.
 • Zaměření a kontrola stavu stavby před výrobou a montáží tesařských konstrukcí.
 • Kontrola parametrů tesařských konstrukcí.
 • Posouzení kvality používaných materiálů dostupnými prostředky.
 • Výpočet spotřeby materiálů a kalkulace ceny.
 • Ruční opracování a strojní obrábění dřevěných materiálů.
 • Zhotovení dřevěných prvků tesařských konstrukcí.
 • Montáž, demontáž a opravy tesařských vázaných a pomocných konstrukcí, bednění, lešení a dřevostaveb.
 • Spojování konstrukcí tesařskými spoji, dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky.
 • Povrchové úpravy a chemická ochrana dřevěných konstrukcí a dřevostaveb.
 • Dodržování bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci ve výškách.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru, prací v nevhodných pracovních polohách, prací ve výškách, rizikem úrazu, rizikem obecného ohrožení, prachem a biologickými činiteli způsobujícími onemocnění. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru tesař, tesařské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru tesař, tesařské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce.

více informací

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací:

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Kooperace (spolupráce) 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Zvládání zátěže

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení ve stavebnictví
technologie tesařských prací
stavební výkresy
dřevěné materiály a polotovary
střešní konstrukce
bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Výpočet spotřeby materiálů
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů tesařských konstrukcí
Zaměřování a kontrola stavu stavby před výrobou a montáží tesařských konstrukcí
Měření, rozvrhování a orýsování dřevěných prvků tesařských konstrukcí
Povrchové upravování dřeva mořením, lazurováním a lakováním
Spojování tesařských konstrukcí tesařskými spoji, dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky
Návrh pracovních postupů pro zhotovování, montáž, demontáž a opravy tesařských konstrukcí
Posuzování kvality používaných materiálů dostupnými prostředky
Provádění ochrany dřevěných konstrukcí proti klimatickým vlivům a biotickým škůdcům
Ruční a strojní opracování dřevěných materiálů, zhotovení dřevěných prvků konstrukcí
Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci ve výškách
Montáž, opravy bednění, lešení, pomocných a vázaných konstrukcí a dřevostaveb

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací