Povolání
Dokumentátor specialista

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy:
Odborný směr:
Platové rozmezí
19 993 Kč - 37 378 Kč

Charakteristika

Dokumentátor specialista zabezpečuje dokumentaci historie, vývoje jevů a proměn ve společnosti a přírodě.

Pracovní činnosti

  • Dokumentace přírodních a společenských jevů a skutečností, vedení, tvorba, doplňování, vědecké zpracování a zprostředkování výsledků dokumentačních činností.
  • Koordinace výsledků vědeckých a odborných výzkumů ve svěřeném oboru.
  • Prezentace výsledků bádání, především prostřednictvím expozic a výstav.
  • Celková správa provedené dokumentace.
  • Zajištění mobility dokumentačních fondů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru humanitní studia.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
péče o památkové objekty
historie
muzeologie
kulturologie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracování expertiz v oblasti památek
Plánování výzkumných prací v oblasti památek
Posuzování schopnosti památkových objektů ke zpřístupnění veřejnosti
Řešení problémů souvisejících s péčí o památkové objekty
Zpracovávání koncepcí a plánů na využití památkových objektů
Dokumentace současnosti

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Poruchy vidění.
  • Závažná onemocnění páteře.
  • Závrať jakékoliv etiologie.
  • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

více informací