Povolání
Revizor v osobní dopravě

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný směr:

Charakteristika

Revizor v osobní dopravě kontroluje činnosti v dopravním a přepravním provozu ve smyslu dodržování příslušných ustanovení předpisů při provozování drážní dopravy a kontroly zaměstnanců zúčastněných na zajištění přepravy cestující veřejnosti.

Pracovní činnosti

  • Kontrola zajištění dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou a veřejnou linkovou dopravou.
  • Kontrola výkonu dopravní a přepravní služby.
  • Sledování úrovně kázně zaměstnanců a dodržování BOZP.
  • Kontrola dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a návykových látek.
  • Kontrola kvality řídící a kontrolní činnosti vedoucích zaměstnanců.
  • Navrhování změn a doplnění ustanovení předpisů pro výkon dopravní a přepravní služby.
  • Kontrola úrovně a kvality výcviku zaměstnanců.
  • Kontrola dodržování zajišťování dopravní obslužnosti a platných jízdních řádů v rámci přiděleného obvodu.
  • Kontrola dodržování návaznosti jednotlivých spojů (přípojů).

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: