Povolání
Asistent archeologa

Kvalifikační úroveň: Odborné specializace, pomaturitní vzdělání (5)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Asistent archeologického výzkumu, Specialista archeologického výzkumu, Terénní technik archeologického výzkumu, Asistent vedoucího archeologického výzkumu
Platové rozmezí
17 808 Kč - 30 427 Kč

Charakteristika

Asistent archeologa provádí pomocné práce na archeologickém výzkumu, zpracovává, třídí, dokumentuje a eviduje archeologický materiál. Koordinuje činnost dalších terénních pracovníků archeologického výzkumu.

Pracovní činnosti

 • Příprava podkladů z oblasti archeologie pro potřeby památkové péče.
 • Základní třídění, dokumentace a evidence archeologického materiálu.
 • Vyřizování organizačních a provozních věcí při archeologickém průzkumu a výzkumu.
 • Koordinace činnosti dalších terénních pracovníků archeologického výzkumu.
 • Zpracování rešerší archeologických dat z literatury i z terénní dokumentace.
 • Zpracování dílčích částí dokumentací výzkumů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru historické vědy. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru administrativa, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru oceňování, uložení a prodej uměleckých předmětů, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru geodézie a kartografie, bakalářský studijní program v oboru antropologie, bakalářský studijní program v oboru teorie a dějiny výtvarných umění, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru konzervátorství a restaurátorství a vyšší odborné vzdělání v oboru konzervátorství a restaurátorství.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
archeologie
metodologie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Manipulace s předměty a materiály při provádění archeologických výzkumných prací, zajišťovacích a záchranných výzkumů a průzkumů
Koordinace záchrany, ochrany a prezentace archeologických nalezišť, zejména národních kulturních památek celostátního nebo mezinárodního rozsahu
Zpracovávání komplexních dokumentací a vyhodnocování výsledků archeologických výzkumů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací