Povolání
Technik inteligentních elektroinstalací

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Odborný směr:
Platové rozmezí
20 594 Kč - 36 329 Kč

Charakteristika

Technik inteligentních elektroinstalací provádí veškeré práce související s oživením inteligentních elektroinstalací a uvedením do provozu včetně případné obsluhy a měření. Zaškoluje koncové uživatele systému.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních prostředků, postupů a metod.
 • Kontrola správnosti zapojení a kompletnosti celé instalace
 • Odzkoušení a nastavení uživatelských funkcí systémové inteligentní elektroinstalace v interiéru.
 • Oživení, nastavení a případné seřízení celé instalace podle dokumentace, včetně doplnění funkcí na základě upřesňujících požadavků uživatele.
 • Zapojování přístrojů, přidání přístrojů do instalace a následné nastavení požadovaných funkcí.
 • Údržba, provedení kompletního servisu a kontrola instalace.
 • Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Vytvoření uživatelského manuálu a zaškolení uživatele.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektrotechnika. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru silnoproudá elektrotechnika, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektronika a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru silnoproudá elektrotechnika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
počítačový hardware
elektrotechnické materiály, vodiče, kabely
technické kreslení v elektrotechnice
měření elektrických veličin
vnitřní elektrické rozvody a silnoproudá zařízení
elektrické stroje a přístroje
elektronické prvky
elektronické a číslicové obvody
elektronické měřicí přístroje a systémy
softwarová prostředí, operační systémy
elektronické informační zdroje a nástroje

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot
Předání zakázky zákazníkovi
Orientace v normách a technické dokumentaci inteligentní instalace
Orientace v softwaru pro nastavování a oživování inteligentních elektroinstalací
Nastavení a ovládání inteligentních instalací
Používání vhodného softwaru a příslušné dokumentace pro nastavování a oživování inteligentních elektroinstalací
Volba postupu práce, případně nářadí a pomůcek při instalaci inteligentní elektroinstalace
Zhotovování potřebné i předepsané dokumentace o prováděných pracích a nastavení instalace
Školení koncového uživatele k ovládání inteligentní elektroinstalace
Programování prvků sběrnicového a radiofrekvenčního systému

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření.
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

více informací