Povolání
Technolog lisovny specialista

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Platové rozmezí
27 051 Kč - 66 503 Kč

Charakteristika

Technolog lisovny specialista stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu výroby v lisovně tvarově složitých a technologicky náročných výlisků z plechu.

Pracovní činnosti

 • Komplexní tvorba technologických postupů tvarově složitých a technologicky náročných výlisků z plechu.
 • Řízení prací při zpracování technické dokumentace.
 • Přiřazení výlisku k výrobnímu stroji nebo výrobní lince.
 • Určení počtu a sledu výrobních operací.
 • Konstrukce tvaru funkční části lisovacích nástrojů (nářadí).
 • Určení strojů, zařízení a nářadí pro jednotlivé typy výlisků.
 • Určení výrobně technických podmínek ve vazbě na požadavky technického rozvoje.
 • Specifikace rozměrů a vlastností výchozích hutních materiálů.
 • Spolupráce při řešení neshodných výrobků.
 • Spolupráce při řešení reklamace výrobků.
 • Spolupráce při zpracování výkresu výlisku.
 • Zpracování technických a ekonomických podkladů pro nabídkové řízení.
 • Spolupráce na tvorbě FMEA, procesních plánů a kontrolních plánů.
 • Poskytování podkladů pro tvorbu norem spotřeby času.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Sledování a vyhodnocování výrobních nákladů.
 • Spolupráce při stanovení způsobu kontroly jakosti a kontrolních zkoušek.
 • Zajišťování technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových produktů.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru strojírenská technologie. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program v oboru strojírenská technologie a magisterský studijní program ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
technologie pro tepelné zpracování kovů
ekonomika a řízení ve strojírenství a kovovýrobě
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
zásady tvorby technologických postupů
systémy a standardy jakosti a kvality ve strojírenství a kovovýrobě
automatizované systémy řízení výroby
software pro konstrukci 3D modelů modelových zařízení
technologie lisování kovů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Kontrola dodržování technologických postupů v strojírenské výrobě
Stanovování technologických postupů ve strojírenské výrobě s vysokým stupněm inovace
Řízení prací při zpracování technické dokumentace pro nové a rozvojové výrobní programy ve strojírenské výrobě
Zpracování výkresové dokumentace
Orientace v technické dokumentaci a normách
Vedení technické dokumentace
Zajišťování podkladů pro tvorbu norem spotřeby času
Kontrola dodržování technologických postupů v lisování kovů
Stanovení způsobu ohřevu a teploty ohřevu a určení způsobu ochlazování a následného tepelného zpracování při lisování kovů za tepla
Stanovování složitých technologických postupů a technologických podmínek pro lisování kovů
Řízení prací při zpracování technické dokumentace pro nové a rozvojové výrobní programy v oblasti lisování kovů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.

více informací