Povolání
Vodárenský technik vodovodních a kanalizačních sítí

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný směr:

Charakteristika

Vodárenský technik vodovodních a kanalizačních sítí zajišťuje výstavbu, provoz a údržbu vodovodních a kanalizačních sítí.

Pracovní činnosti

  • Spolupráce při vyšetřování balastních vod včetně realizace nápravných opatření.
  • Spolupráce při vyznačování vedení vodovodních a kanalizačních sítí do mapové dokumentace a geografického informačního systému.
  • Odstraňování havárií na vodovodech a kanalizacích.
  • Spolupráce s pracovními skupinami pro vyhledávání a odstraňování havárií a poruch na vodovodních a kanalizačních sítích.
  • Řízení prací při budování a likvidaci vodovodních a kanalizačních přípojek.
  • Vedení provozní a technické dokumentace.
  • Příprava podkladů pro fakturaci vodného a stočného.
  • Provádění dohledu nad provozuschopností vodovodů nebo kanalizací.
  • Zajišťování provozu a údržby na vodovodních a kanalizačních sítích a příslušných zařízeních.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: