Povolání
Cukrář v restauračním provozu

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: pohostinství
Alternativní názvy: Cukrář v hotelovém provozu
Platové rozmezí
15 012 Kč - 25 681 Kč

Charakteristika

Cukrář v restauračním provozu samostatně a podle předepsaných technologií plánuje a sestavuje výrobní program a vyrábí všechny druhy cukrářských výrobků v rámci restauračního provozu.

Pracovní činnosti

  • Sestavování výrobního plánu cukrářského sortimentu.
  • Zpracovávání vlastní receptury složené z následujících částí - surovinová norma, technologický postup, charakteristika výrobku.
  • Příjem surovin a jejich uskladnění za předepsaných podmínek.
  • Předběžná příprava surovin k výrobě.
  • Výroba restauračních moučníků.
  • Expedice hotových výrobků.
  • Aplikace systému HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů) a kritických bodů v cukrářském provozu.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru cukrář, cukrovinkář, cukrářské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru cukrář, cukrovinkář, cukrářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus a střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie zpracování mouky
technologie výroby pekařských výrobků
technologie výroby cukrářských výrobků
technologie výroby cukrovinkářských výrobků

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Posuzování jakosti cukrářských surovin, polotovarů a hotových výrobků
Aranžování a úprava při servírování
Volba technologického postupu pro přípravu restauračních moučníků
Příjem a uchovávání surovin a polotovarů pro výrobu restauračních moučníků
Obsluha a seřizování strojů a zařízení při výrobě restauračních moučníků
Zhotovování těst a hmot na přípravu teplých a studených restauračních moučníků
Organizování práce v gastronomickém provozu
Tepelné úpravy restauračních moučníků
Provádění hygienicko-sanitační činnosti v cukrářské výrobě, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin
Dohotovování a zdobení teplých a studených restauračních moučníků
Sestavování vlastních receptur pro restaurační moučníky
Úprava surovin pro přípravu restauračních moučníků
Příprava a použití základních cukrářských náplní
Dělení a tvarování těst a dávkování hmot

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací