Povolání
Architekt výstav a expozic

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: výtvarné umění a design
Alternativní názvy: Architect, Designér výstav, Projektant výstav
Odborný směr:
Platové rozmezí
21 327 Kč - 44 136 Kč

Charakteristika

Architekt výstav a expozic navrhuje výtvarně prostorovou koncepci a prováděcí projekt výstavy nebo expozice komerčního či nekomerčního charakteru.

Pracovní činnosti

  • Vytvoření výtvarně prostorového konceptu výstavy v návaznosti na scénáristické zadání do konkrétního interiéru či exteriéru.
  • Prověření exponátové náplně výstavy z hlediska prostorové použitelnosti exponátů a vnitřních vztahů.
  • Zpracování projektu výstavy včetně technického řešení, s ohledem na dodržení norem platné legislativy.
  • Vedení realizační skupiny pracovníků.
  • Autorský dozor při realizaci projektu.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru výtvarná umění, magisterský studijní program ve skupině oborů architektura a magisterský studijní program v oboru pozemní stavby a architektura. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů publicistika, knihovnictví a informatika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
interiérový design (bytová architektura)
design a aranžování výstavních stánků

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání výtvarně prostorové koncepce výstav a veletrhů, včetně technického řešení, v úzké návaznosti na scénáristické pojetí
Posuzování projektů jednotlivých expozic výstav a veletrhů z hlediska exponátové náplně, prostorové koncepce, prostorové použitelnosti a vnitřních vztahů
Zpracovávání dílčích projektů expozic výstav a veletrhů dle předem určených zásad prostorově výtvarné kompozice celku, volba výtvarných prostředků, materiálů a barev
Zpracovávání projektů expozic výstav a veletrhů s využitím individuální tvůrčí činnosti s velkým podílem kreativity
Koordinování prací při improvizačních úpravách expozic zvládajících neočekávané proměny nároků na projekt a výtvarně prostorovou koncepci výstavy v období její přípravy a realizace
Koordinování zabezpečení dílčích úkolů souvisejících s projektovou přípravou částí expozic výstav a veletrhů, vedení tvůrčího týmu projektantů
Vykonávání autorského dozoru a poradenství nad instalací výstav a veletrhů, ideové vedení realizující skupiny pracovníků

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Poruchy sluchu.
  • Chronické záněty středouší.
  • Tinnitus.
  • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
  • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.

více informací