Povolání
Mistr zvuku v audiovizi

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: dramatická, filmová, TV, rozhlasová tvorba
Odborný směr:
Platové rozmezí
18 851 Kč - 29 398 Kč

Charakteristika

Mistr zvuku v audiovizi vytváří zvukovou složku audiovizuálního díla podle představ režiséra a producenta. Provádí primární záznam zvuku při natáčení, při postprodukci pak střih zvuku, speciální zvukové efekty (sound design) a závěrečnou mixáž zvuku.

Pracovní činnosti

  • Primární příjem zvuku při natáčení.
  • Záznam hereckých dialogů, případně dalších zvukově výrazných akcí.
  • Čištění dialogů, střih a nasazování ruchů a atmosfér v postprodukci.
  • Vytváření stylizovaných zvukových efektů.
  • Mixáž hudby do zvoleného formátu.
  • Závěrečná mixáž audiovizuálního díla.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje vyšší odborné vzdělání v oboru audiovizuální tvorba a výroba.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
zvuková technika, postupy ozvučování
možnosti a postupy tvorby zvukových efektů
technologie tvorby zvukových nahrávek a produkcí
technologie tvorby dabingu a postsynchronního záznamu zvuku

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání analogových a digitálních záznamů zvuku z různých druhů nosičů včetně provádění technických úprav, střihů a doplňování kódů
Práce na zvukových efektech
Zvukové střihové práce
Snímání zvukových efektů pro použití ve filmových, televizních nebo rozhlasových pořadech a kombinování a kompozice zvuků do příslušných rytmických a výrazových řádů
Samotné zapojení snímačů zvuku, záznamových zařízení zvuku, korekčních a mixážních aparatur do funkčních signálových cest
Propojení a nastavení zvukových částí audiovizuálních zařízení při natáčení kontaktního zvuku
Odhad zvukových charakteristik natáčecího prostředí (interiér, exteriér, míra pohltivosti a odrazu, parazitní ruchy), výběr a přizpůsobení použití techniky podmínkám provozu
Zvládání primárního záznamového řetězu snímání audiovizuálních děl, samostatné snímání záběrů technického charakteru
Koordinace a samostatné řízení dokončovacích prací při výrobě filmů a audiovizuálních děl
Obsluha profesionálních zařízení k promítání filmů a profesionálních zařízení a pracovišť ve zvukových halách, včetně přípravy zařízení
Propojení všech zařízení do mixážního stolu
Dabing a postsynchronní záznam (filmová tvorba, televizní tvorba)

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Poruchy sluchu.
  • Chronické záněty středouší.
  • Tinnitus.

více informací