Povolání
Správce budov

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Facility manager
Platové rozmezí
21 587 Kč - 40 623 Kč

Charakteristika

Správce budov se zabývá technicko-ekonomickou problematiku využívání dokončených a provozovaných investic, zejména nemovitého majetku v průmyslu, finančnictví, obchodních a skladových centrech, bytovém hospodářství, zdravotnictví, kultuře, sociální péči a školství, zejména při využívání rozsáhlých areálů a komplexů staveb a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Vytvoření vize a cílů facility managementu ve firmě (facility management - finanční, administrativní a technická správa a údržba nemovitostí).
 • Zpracování plánu údržby a oprav stavebních objektů.
 • Stanovení cílů energetického managementu.
 • Využívání softwarové podpory facility managementu.
 • Zadávání a zpracování objednávek činnosti a zboží.
 • Výběr vhodných služeb k outsourcingu.
 • Příprava smluv s dodavateli služeb a zboží.
 • Příprava nájemních smluv.
 • Řízení vzdělávacích činností v oblasti facility managementu.
 • Implementace krizového managementu v oblasti podpůrných procesů.
 • Hodnocení a výběr variant facility managementu určených k realizaci.
 • Správa objektů, využití prostor vnitřních a vnějších areálů.
 • Zajišťování provozu infrastruktury, ostraha, úklid, stravování a další.
 • Zajišťování provozu technického zařízení budov – zásobování energiemi, provoz, údržba.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru stavebnictví a bakalářský studijní program v oboru stavební inženýrství. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie a vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
legislativa BOZP
systémy a standardy kvality ve stavebnictví
katastr nemovitostí
technické kreslení ve stavebnictví
zásady BOZP
stavební technologie
stavební materiály a jejich vlastnosti

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracování mise a vize facility managementu (FM) ve firmě
Zpracování plánu údržby a oprav stavebních objektů
Stanovení cílů energetického managementu
Zadávání a zpracování objednávek činností a zboží
Výběr vhodných činností k outsourcingu
Příprava smluv s dodavateli služeb a zboží
Příprava nájemních smluv
Řízení vzdělávacích činností v oblasti správy budov
Implementace krizového managementu v oblasti podpůrných procesů
Hodnocení a výběr variant facility managementu určených k realizaci
Správa budov, využití prostor vnitřních a vnějších areálů
Zajišťování provozu infrastruktury, ostraha, úklid, stravování a další služby v oblasti správy budov
Provoz technického zařízení budov

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací