Povolání
Zasněžovač

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: cestovní ruch
Alternativní názvy: Pracovník technického zasněžování, Obsluha technického zasněžování
Platové rozmezí
17 253 Kč - 29 273 Kč

Charakteristika

Zasněžovač zajišťuje provoz a údržbu zasněžovací techniky a čerpacích stanic sloužících k zasněžování.

Pracovní činnosti

 • Obsluha ovládacího zařízení zasněžovací techniky.
 • Zajišťování provozu a údržby zasněžovací techniky a čerpacích stanic.
 • Zasněžování sjezdových a běžeckých tratí.
 • Kontrola technického stavu techniky.
 • Zaznamenávání údajů a technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru elektrikář, elektrotechnické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
elektrotechnika
bezpečnost práce

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Výroba technického sněhu – obsluha a provoz systému technického zasněžování
Seřizování a údržba zasněžovací techniky

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

více informací