Povolání
Mechanik vodoměrů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: vodovody a kanalizace
Odborný směr:
Platové rozmezí
22 444 Kč - 33 591 Kč

Charakteristika

Mechanik vodoměrů zjišťuje stav vodoměru, který byl demontován z odběrného místa z důvodů ověření přesnosti měření, pochybností o přesnosti měření průtoků nebo technické poruchy vodoměru v akreditovaném metrologickém pracovišti.

Pracovní činnosti

 • Ověření vodoměru zda, má požadované metrologické vlastnosti a zda odpovídá ustanovením právních předpisů, technických norem apod.
 • Přezkoušení přesnosti měření vodoměru stanoveným postupem.
 • Zjištění rozdílů v měření, stanovení odchylek v měření.
 • Seřízení vodoměru na vodoměrné stolici, etalonu.
 • Rozhodnutí o přípustnosti odchylek v měření dle norem.
 • Vyhotovení protokolu o přezkoušení stanoveného vodoměru.
 • Zaplombování vodoměru úřední značkou.
 • Diagnostika poruch vodoměrů a jejich příčin.
 • Posouzení zda nebylo s vodoměrem neoprávněně manipulováno.
 • Čištění vodoměrů a jejich částí od usazenin a inkrustů.
 • Demontáž a montáž jednotlivých dílů vodoměrů.
 • Výměna opotřebených nebo zničených součástí vodoměrů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru montér-vodopotrubář. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru servis a opravy strojů a zařízení.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
konstrukce vodoměrů, způsob jejich fungování a odečítání
metrologie fyzikálních veličin
zásady kontroly a seřizování měřidel

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění předepsaných měření a zkoušek
Provádění kalibrace jednodušších měřicích přístrojů a zařízení dle platných postupů
Seřizování, nastavování a justáž výrobků během zkoušek
Práce s měřidly a šablonami
Vedení požadovaných evidencí o metrologické činnosti
Evidence naměřených výsledků
Orientace v základních metodách měření
Sestavování částí strojů a zařízení, jejich montáž a oživování

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací